Implementace

Implementace

Implementace se standardně skládá z několika následujících kroků a ke konkrétnímu projektu je vypracován konkrétní harmonogram.
Typické kroky a milníky realizace ERP řešení:

Diagnostika

Dobře pochopit prostředí společnosti a identifikovat oblasti vyžadující zlepšení:
– sestavení týmu zákazníka
– vedoucí týmu a odpovědní řešitelé za jednotlivé oblasti
– podrobný sběr informací o:

 • procesech
 • zvyklostech
 • tiskových výstupech
 • specifických požadavcích
 • ostatních systémech nutných pro integraci

Forma: místní šetření, vzorky dat, vzory reálných dokumentů, ideové návrhy požadavků.

Návrh řešení

Rozpracování definovaných požadavků jako zadání pro konzultanty a programátory podle požadavků a očekávání zákazníka.

 • parametrizace
 • speciální úpravy (integrace, nové funkce, úpravy,…)
 • konverze údajové základny

Stanovení podmínek pro změny především v hlavním procesu (standard, rychlá změna,…).
Forma: workshopy, diskuse s klíčovými uživateli a celého týmu.

S růstem Vaší společnosti ...
roste i informační systém myGEM®

Příprava softwarového řešení

Zapracovat specifické požadavky do softwaru:

 • dopracování speciálních požadavků dle návrhu řešení
 • testování a kontrola
 • rozbor údajové základny

Forma: analytické, programátorské a kontrolní práce.

Implementace a školení

Zajistit osvojení nástroje pro hlavní proces včetně specifických požadavků:

 • zkušení konzultanti vysvětlí komplexní systém po jednotlivých částech a průběh celé zakázky
 • školení managementu, správce, uživatelů,… vede efektivně k pochopení a osvojení nástroje pro řízení hlavního procesu a ekonomických modulů
 • společně s Vámi nastavují a kontrolují úroveň údajové základny
 • zkušební provoz celého systému
 • uvolnění systému do rutinního provozu

Forma: podrobný plán implementace, školení.

Provozování a údržba

Zajistit stabilní provoz a rozvoj systému:

 • stanovení způsobu účasti dodavatele vzhledem k požadavkům klienta

Zajištění stabilního provozu – helpdesk:

 • hot-line
 • režim 7x24, nebo jiný
 • rozvoj systému (update, upgrade)
 • možnost provozovat systém jako SaaS (on Demand)

Podpora klienta při řešení mezních situací. Shoda s legislativou státu kde je IS provozován.
Monitorování potřeb klienta a změn procesů tak, aby nastavení sw nástroje (parametrizace,…) zlepšovalo efektivitu procesů.