Implementace IS myGEM - CEMLOG

Implementace IS myGEM - CEMLOG

CEMLOG-Cement-Logistika k.s.

Situace:

Firma CEMLOG-Cement-Logistika k.s. je dopravní a spediční společnost, která působí v oblasti logistiky a přepravy volně ložených materiálů (cementy, vápence, popílky, křemičité písky, omítkové směsi,…) využívající novou moderní technologii. Společnost poskytuje dopravu "Just-In-Time" a také službu dovozu materiálů 24 hodin denně včetně individuální dopravy až k místu vykládky s vysokou přepravní kapacitou. Díky dlouholetým zkušenostem je spolehlivým a kompetentním partnerem pro své zákazníky.

Výchozí stav:

Před nasazením nového informačního systému myGEM nebyly pokryty všechny zákaznické procesy v organizaci.

Cíle implementace:

Zajistit:

  • transparentní řízení realizačního procesu, tj. přepravy, a integraci s ekonomickými moduly,
  • kontrolu mýtného a ostatních nákladů,
  • zvýšení produktivity práce a kvality zavedením informačního systému v procesu.

Řešení myGEM:

Systém myGEM byl implementován pro evidenci procesu dopravy ve společnosti. Jsou využity následující moduly: Doprava a Fakturace včetně exportních souborů pro implementaci v ekonomických modulech.

Harmonogram prací:

Diagnostika požadavků z procesů, návrh řešení, implementace a školení, zpracování postupů pro jednotlivé procesy (délka 4 měsíce).

Počet uživatelů:

Přibližně 4 aktivní uživatelé: obchodníci, evidence procesu, expedice, fakturace, účetní.

Přínosy:

  • pokrytí realizačního procesu komplexním systémem
  • zlepšení kvality údajové základny jako východisko pro podrobnější evidenci
  • flexibilní nástroj pro další rozšíření procesů
  • rychlé zaškolení nových uživatelů podle nastavených postupů
  • zlepšení podpory zákazníků

Profil zákazníka

CEMLOG-Cement-Logistika k.s.
Bělotínská 288,
753 01 Hranice
Tel.: +420 581 651 311
E-mail: cemlog@cemlog.cz
http://www.cemlog.cz

Firma CEMLOG-Cement-Logistika k.s. je dopravní a spediční společnost, která od roku 1997 působí v oblasti logistiky a přepravy volně ložených materiálů. Díky dlouholetým zkušenostem je firma spolehlivým
a kompetentním partnerem pro zákazníky.