Přínosy myGEM pro vedoucího projektu

Přínosy myGEM pro vedoucího projektu

Aktuální situace na trhu vyžaduje, aby firma pružně reagovala na naskytnuté příležitosti a kladla dostatečný důraz na sledování nejnovějších trendů a technologií. Příležitosti je nutné vyhodnotit a ty s vysokým potenciálem úspěchu v co nejkratší době převést do fáze projektu.

Informační systém myGEM® obsahuje modul Řízení projektů a úkolů, který vedoucímu projektů ve značné míře ušetří práci. Ke každému projektu jsou přiřazeny dílčí úkoly s přehledným popisem, stanovením časového fondu, jasným určením odpovědností (etapy, úkoly, …) a stanovením termínů začátku a dokončení úkolu. Vedoucí projektů, ale i členové týmu, mají kdykoliv možnost zjistit aktuální stav (rozpracováno, dokončeno, …) úkolů a rozpracovanost jednotlivých fází projektu. Při tvorbě harmonogramu a samotné realizaci lze brát ohled na zkušenosti z projektů dříve realizovaných (archivní záznamy). Modul Řízení projektů a úkolů je plně propojen s modulem CRM.