Logistika Prodej

Logistika Prodej

Komplexně řeší problematiku zpracování obchodního případu v přímém propojení na další moduly.

Logistika Prodej (LPR)

Tento modul poskytuje veškeré informace o smlouvách, odběratelích a produktech, včetně aktuálního stavu výroby produktu či jeho stavu na skladě, a možnosti jeho rezervace. Prodej pracuje se společnou údajovou základnou TPV. Prodejce má k dispozici nástroje, které mu umožňují prověřit aktuální výšku výrobních nákladů a provést v krátkém čase přehodnocení konečné ceny.

Funkce a vlastnosti

 • evidence nabídek a smluv
 • tvorba cen (smluvní, odběratelská, pro skupinu, …), nastavení rabatů
 • interní a výhledové objednávky
 • EDI komunikace
 • rezervace produktů z interních zakázek a skladu
 • sledování dle výrobního čísla včetně rezervace
 • workflow – technické zadání u položky smlouvy (specifikace požadavků a jejich přenos do TPV a výroby se zpětnou vazbou)
 • přehled o obchodním případu
 • analýza prodeje a obratů, přehledy dle nastavených klíčů
 • tvorba dodacích listů (volně, dle smlouvy, …)
 • vydané faktury (na smlouvu, volně, …)
 • možnost tisku dokumentů v cizojazyčných verzích
 • saldokonto partnerů
 • standardní využití čárového kódu
 • návaznost na zakázky a jejich plánování
 • napojení na paketovací a logistické systémy
 • řízení týmu a elektronická komunikace

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Odbytové plánování (OPL)

Modul poskytuje obchodníkům rychlý, automaticky generovaný, a tudíž přesnější, možný datum výroby, včetně data dodání. Výstupem je odbytový plán, který je možné tvořit na týdny dopředu, a to dle nastavených kapacit jednotlivých středisek firmy. Plánovat je možné jak časově tak i množstevně. Tvorba je jednoduchá a vytvořený odbytový plán je možné dále použít jako podklad pro nakládku.

Funkce a vlastnosti

 • automatické generování kapacit na týdny dopředu
 • automatické zaplánování – vygenerování data výroby a dodání
 • přehled zaplánovaných smluv (objednávek)
 • aktuální přehled zaplánovaných smluv a jejich realizace
 • porovnání plánu se skutečností
 • řízení elektronické dokumentace

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Prodejna (PRO)

Modul Prodejna je určen pro přímý prodej produktů pomocí tzv. elektronického nákupního košíku. Veškeré doklady a zákaznická data jsou automaticky předplněny a uživatel nemusí tato data zadávat ručně. Potřebné doklady jako je dodací list, výdejka či faktura, jsou tvořeny automaticky na pozadí. Systém umožňuje vedení více prodejen, kdy do jedné prodejny může být přihlášen vždy jen jeden uživatel. Toto zaručuje sledování stavu pokladny a dokladů dle jednotlivých uživatelů/prodejců.

Funkce a vlastnosti

 • sestavení prodejního případu podle požadavku zákazníka
 • řešení plateb v hotovosti, platební kartou, ...
 • automatické generování dokladů – prodejka, faktura, dodací list
 • řízení prodejního skladu
 • inventury skladu prodejny
 • sledování stavu pokladny

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Reklamace (REP)

Řešení problematiky reklamací od zákazníků, zpracování reklamačního případu v přímém propojení na další moduly, jako je Servis, TPV, Výroba, ....

Funkce a vlastnosti

 • evidence reklamací pomocí statusů (otevřená, uzavřená)
 • propojení reklamací na původní položku (výrobní číslo)
 • zakázky reklamační s vazbou na zakázky servisní/výrobní
 • statistika výskytu závad
 • analýza reklamací a nákladů
 • přehledy podle nastavitelných klíčů
 • standardní využití čárového kódu
 • řízení týmu a vnitřní komunikace
 • řízení elektronické dokumentace

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Servis (SE)

Pro řízení servisních zakázek k dodávaným výrobkům či poskytování servisních služeb slouží submodul Servis. Servis umožňuje vyhodnocení a identifikaci servisní zakázky na konkrétní výrobní čísla výrobků, sledování a vypracování analýzy podle neshod, období či partnerů.

Funkce a vlastnosti

 • evidence servisní zakázky
 • zpětná sledovatelnost dle výrobního čísla/zakázky
 • analýzy dle neshod, období, partnerů
 • sledování výskytu závad
 • evidence vydaného materiálu, PVV a spotřeby práce na servis
 • vyhodnocení servisní zakázky
 • standardní využití čárového kódu

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Reklamační řízení (RK)

Submodul slouží pro samostatnou evidenci a sledování reklamovaných položek od zákazníků. Každá reklamovaná položka je řešena samostatným procesem – zakázkou. Veškeré reklamované položky lze rozlišit na neuznané, uznané a sporné (v řešení). V reklamačním řízení lze i zadávat nalezené závady a provádět tak vyhodnocování kvality a případné nedostatky odstranit. Je tak poskytnuta kompletní statistika o výskytu neshod v procesu.

Funkce a vlastnosti

 • evidence jednotlivých reklamací a jejich stavu
 • evidence a vyhodnocování závad
 • sledovaní závad/reklamací po výrobních číslech
 • tisk protokolu o převzetí a zápisu o vadě včetně cizojazyčných verzí
 • sledování nákladů na jednotlivé reklamační zakázky
 • přehled o aktuálním stavu zakázek, otevřených či vyřízených

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Plánování nakládky (PNL)

Submodul zajišťuje plánování a realizaci nakládky, vč. expedice produktů ke koncovým zákazníkům. Plán nakládky je možné tvořit na týdny dopředu na jednotlivá vozidla a konkrétní dny. Hotový plán se nazývá Nákladový list, který slouží jako podklad pro rozvoz a podklad pro výrobu. Modul Plánování nakládky může být napojen na výdejové dávky, kdy jsou z jednotlivých nákladových listů automaticky generovány podklady pro výdej ze skladu pomocí mobilních terminálů.

Funkce a vlastnosti

 • tvorba plánovaného nákladového listu v návaznosti na prodejní objednávky
 • lokace
 • stanovení priorit pro naložení – vyložení položek z vozidla
 • přiřazení potřebných poznámek – textů pro rozvoz/naložení
 • tvorba nakládky převzetím do skutečné nakládky či vygenerováním výdejové dávky pro mobilní terminál
 • tisk plánovaného nákladového listu
 • změna nakládaného výrobního čísla produktu
 • zobrazení plánované nakládky v modulu Výroba – Plán

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.