Přínosy pro technického ředitele

Přínosy pro technického ředitele

Největším přínosem pro technického ředitele je významné zvýšení přehlednosti a vysoká míra využití funkcionality, kterou myGEM® nabízí. Rychlá a jednoduchá orientace v ucelených souborech technologických a konstrukčních dat, potřebných před, v průběhu, i po skončení výrobního procesu, je nesporným přínosem.

Služba Změnování je na velmi vysoké úrovni a umožňuje efektivní komplexní řízení veškerých změn v rámci konkrétních projektů. Nástroje umožňují jednoduše sledovat změny výrobku v průběhu jeho životního cyklu. Zvláště významné jsou tyto informace v souvislosti s prokazováním shody či odpovědností za výrobek.