Přínosy pro obchodního ředitele

Přínosy pro obchodního ředitele

Obchodní ředitel potřebuje rychle a efektivně vyhodnocovat data a informace související s pohybem zboží. Díky systému myGEM® je to reálné. Sleduje zakázku ve všech vývojových fázích, vede přehlednou evidenci klientů a informací o nich, shromažďuje podklady pro vytipování nových obchodních příležitostí, sleduje aktivity obchodních zástupců, sleduje konkurenci.

Nesporným přínosem je i spolehlivá evidence reklamovaných položek a sledování milníků v procesu poptávkovo-nabídkového řízení. Obchodní ředitel určitě uvítá komplexní řešení problematiky statistiky obchodu mezi členskými státy EU a tvorbu prognóz.