Přínosy pro konstruktéra a technologa

Přínosy pro konstruktéra a technologa

Konstruktér v první řadě ocení přehlednost a komplexnost informací potřebných k provedení operace a spolehlivé přednastavení výrobních parametrů. Služba Změnování je velkým a uznávaným pomocníkem. Díky této službě konstruktér sleduje změny v průběhu celého životního cyklu výrobku včetně potřebných variant a náhrad.

Změnování řídí veškeré změny přehledně, rychle a efektivně. Variantní kusovníky významně ušetří čas, zjednoduší orientaci v souborech. Systém myGEM® bezpečně archivuje veškeré dokumenty (výkresy, návodky, popisy…), což velmi usnadní a zrychlí přípravu i průběh stejné či podobné výroby realizované v budoucnu. Přehledně eviduje veškeré nářadí, náhradní díly, přípravky a detailně sleduje životní cyklus výrobku.