Přínosy pro ekonomického ředitele

Přínosy pro ekonomického ředitele

Ekonomický ředitel získává prostřednictvím informačního systému myGEM® plnohodnotný přehled o hospodaření organizace. Snadno tak zhodnotí ekonomickou situaci, porovná plánované ekonomické ukazatele, finanční a procesní ukazatele (modul Business Intelligence) se skutečnými a na základě těchto informací zaujme opatření pro následující období. Má úplnou kontrolu nad peněžním tokem napříč celou organizací.

Díky automatizaci a rychlé elektronické komunikaci systém výrazně šetří čas a peníze. Aktuální zapracování legislativních změn, vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, automatické načítání kurzu a výpočet kurzových rozdílů je samozřejmostí.