Přínosy myGEM pro výrobního ředitele

Přínosy myGEM pro výrobního ředitele

Systém myGEM® přináší výrobnímu řediteli maximální užitek ve formě zásadního zefektivnění celého výrobního procesu včetně veškerých náležitostí, jež s ním souvisejí. Za velkou přednost sytému lze považovat možnost pokrytí celého výrobního procesu technologií čárových kódů (monitorování stavu rozpracovanosti výrobku, vydaného materiálu, stavu skladů, odepisování provedených operací, …).

Vedoucí pracovník ve výrobě má kdykoliv k dispozici aktuální informace o stavu výroby. Permanentně je sledována kapacitní zátěž strojů a využití pracovní síly. K dispozici je mimo jiné tzv. SyncroMRP, jež umožňuje montáž na základě konfigurace výrobku velmi efektivně plánovat předvýrobu, finální montáž podle konkrétních požadavků zákazníka. Na základě vyhodnocení situace může ihned optimalizovat výrobní procesy a významnou měrou tak u nich zvyšovat klíčový faktor dnešní doby a to je kvalita a termíny dodání.

Standardní součástí řešení je použití čárových kódů, mobilních technologií a webportálových řešení pro integraci dodavatelů a zákazníků. Systém taktéž dokáže pružně reagovat na měnící se požadavky a přání zákazníka, což lze považovat za klíčové k udržení pozice na trhu.