Přínosy myGEM pro mistra

Přínosy myGEM pro mistra

Implementací informačního systému mistr získává spoustu výhod a přínosů. Získává v první řadě časové rezervy, které vznikly v důsledku nahrazení složité a hlavně pracné „papírové“ evidence potřebných dat a informací. Může si důsledně rozplánovat chod střediska jako celku. Přehledně eviduje potřebné informace a data, která může kdykoliv zpětně dohledat.

Sleduje hotové výrobky, jejich parametry, případné neshody. Plánování a organizování směny, přidělování úkolů je nedílnou funkcí systému myGEM® sloužící ke správnému synchronnímu toku (materiálovému, informačnímu a finančnímu) výrobou. Na základě rychlé orientace v problematice optimalizuje procesy na řízených pracovištích.