Přínosy myGEM pro kontrolora

Přínosy myGEM pro kontrolora

Úkolem kontrolora je zajišťovat, aby produkce příslušné organizace splňovala zákazníkem požadovanou kvalitu. Kontrolorovi systém myGEM® umožňuje rychlý přístup ke kontrolním předpisům. Významnou měrou zjednodušuje zápis o výsledcích kontroly (STATUSY: UVOLNĚNO/ NEUVOLNĚNO, NUTNÁ OPRAVA…).

Výsledky jsou jasné, přehledné, tím pádem z nich vyplývají jasná nápravná opatření či reálné příčiny problémů a neshod. Ucelená evidence zajistí podklady pro permanentní názorné srovnávání plánu se skutečností. Kontrolor má k dispozici reálná data z minulých kontrol, na základě nichž může vyhodnotit míru úspěšnosti zavádění preventivních či nápravných opatření.