Evidence, rozúčtování vody a tepla

Evidence, rozúčtování vody a tepla (ERVT)

Tento modul slouží k evidování a rozúčtování vody a tepla na základě hodnot odečtených z měřicích zařízení. Řešení vychází z dlouholetých zkušeností a je ověřeno provozem.

Podrobnosti naleznete zde.