Evidence, rozúčtování vody a tepla

Evidence, rozúčtování vody a tepla (ERVT)

Evidence, rozúčtování vody a tepla slouží k evidování tepla a teplé i studené vody na základě hodnot odečtených z měřicích zařízení umístěných v odpočtových uzlech (byty, vchody, domy). Naměřené hodnoty jsou poté přepočteny dle stanovených vzorců a částky za energie rozúčtovány jednotlivým majitelům bytů.

Pracovník v terénu na místě provede odečet a poté jsou naměřené hodnoty z přístroje automaticky vyexportovány do ERVT.

Funkce a vlastnosti

  • Evidence tepla a teplé i studené vody
  • Výpočty spotřeby energií a jednorázové vyúčtování pro objekty a časové období
  • Hromadná výměna měřičů studené a teplé vody
  • Vyúčtování se zobrazí v tiskové sestavě nebo export do souboru k dalšímu zpracování
Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.