Vizualizace

Vizualizace

Vizualizace výroby (VV)

Vizualizace nabízí nejen pracovníkům, ale i vedení veškerý přehled o aktuálním stavu výroby včetně jejího vyhodnocení. Lze jej využít nejen pro zjištění stavu, efektivity a využití strojů či pracovníků, ale i pro on-line zobrazení na velkoplošných obrazovkách v provozech. Grafické znázornění tak poskytuje okamžitý přehled o průběhu práce a též vyskytujících se potíží, např. chybějící materiál, porucha stroje atp., včetně přivolání obsluhy.

Funkce a vlastnosti

  • okamžitý přehled nad stavem výroby a jednotlivými stroji
  • eskalace problému ve výrobě (přivolání údržby, doplnění materiálu atp.)
  • synchronizace procesů
  • grafické vyhodnocení včetně neshod, využití pracovníků, strojů, ...
Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.