Údržba a diagnostika

Údržba a diagnostika

Údržba a diagnostika strojů (US)

Tento submodul poskytuje evidenci údržby a oprav strojů, včetně tzv. "diagnostiky" – sběru dat ze strojů a jejich grafické zobrazení pomocí Regulačních diagramů (metoda SPC - Statistic Process Control = Statistická regulace procesu). Dále poskytuje vyhodnocení a grafické zobrazení využití strojů a celého procesu, tj. ukazatele výroby jako OEE, MTBF, MTTR, ...

Funkce a vlastnosti

  • automatické generování předpisu údržby a její evidence
  • diagnostika
  • on-line sběr dat
  • vyhodnocení využití strojů
Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.