TPV a Změnování

TPV a Změnování

Technická příprava výroby zahrnuje oblast konstrukční a technologické přípravy výroby. Modul TPV poskytuje nástroje pro zpracování kusovníků a technologických postupů, tvorbu variantních kusovníků a operací, zadávání sad náhradních dílů. TPV zahrnuje komplexní změnovou službu a realizaci odchylek do výroby. Modul lze provázat i na externí systémy (Catia, Inventor, SmarTeam).

Funkce a vlastnosti

 • správa součástek (vyráběných, nakupovaných)
 • jednoduchá tvorba kusovníků pomocí kopií
 • sady náhradních dílů
 • zadávání náhrad
 • variantní kusovníky a operace
 • nastavení výrobních parametrů
 • sledování životního cyklu produktů
 • nářadí a přípravky
 • workflow – technické zadání (mezi obchodem, výrobou)
 • technologické a kontrolní postupy
 • plánované technologické kalkulace
 • realizace odchylek
 • změnová služba
 • kompletní žurnály změn dokumentace
 • správa dokumentů (výkresy, popisy, návodky k operacím, ...)
 • exporty/importy dat

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.