Sklady a mobilní terminály

Sklady a mobilní terminály

Warehouse Management System pro on-line řízení skladů pomocí mobilních terminálů se snímači čárového kódu či RFID.

Sklady (SKL)

Zabezpečení materiálu je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují chod výrobních společností. Modul Sklady zahrnuje evidenci a tok veškerých materiálů, polotovarů, produktů, kooperací. Uživatel má možnost stanovit hodnotu minimální zásoby položky na skladě. Řízení kvality umožňuje hodnotit dodávky a dodavatele, a rozhodovat se na základě výsledků hodnocení, kde a co nakupovat. Modul umožnuje sledovat několik typů cen, provést přecenění a ohodnocení dodatečných nákladů, souvisejících s pořízením materiálu. Každý sklad lze rozlišit dle jeho charakteru použití a sledování úložného místa.

Funkce a vlastnosti

 • evidence příjmů a výdejů
 • stanovení minimálních zásob
 • doúčtování nákladů
 • kontrola jakosti
 • sledování úložných míst
 • automatický přepočet MJ
 • pořizování v cizích měnách
 • provedení inventury (i terminálem)
 • provedení uzávěrky
 • hodnocení dodávek a dodavatelů
 • sledování šarží a FIFO
 • využítí čárových kódů

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Mobilní terminály (MOB)

Čárové kódy poskytují velmi dobrý a efektivní způsob jak urychlit a zjednodušit práci uživatelům systému myGEM, kde jsou čárové kódy používány přes celý proces. Pomocí jednoduchého sejmutí kódu mobilním terminálem lze monitorovat výrobní proces (příjem, výdej a vychystání skladovaných položek, odhlašování operací), provádět výstupní kontrolu, inventuru položek ve skladech, atp.

Funkce a vlastnosti

 • výdej a příjem položek pomocí "dávek"
 • sledování a změna úložných míst
 • odhlašování mzdových lístků
 • provedení inventury skladů
 • evidence výstupní kontroly
 • prodej
 • tisk štítků s čárovým kódem

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Monitorování výroby Qualtin

Pro každou firmu je důležité monitorování výroby, tzn. sběr a kontrola dat v průběhu procesu a jejich následné vyhodnocování. Pro tyto účely je zde systém Qualtin, který zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními a informačním systémem. Použitím čárových kódů a mobilních terminálů jsou data průběžně sbírána z požadovaných pracovišť. Naše řešení nahrazuje papírové dokumenty, zajišťuje vyšší efektivnost, správnost a rychlost získávání dat a předchází nesrovnalostem v datech způsobeném přepisováním.

Funkce a vlastnosti

 • sběr dat z jednotlivých pracovišť
 • automatizovaný sběr dat z jednotlivých strojů
 • využití pro docházkový systém
 • kontrola váhy výrobku

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.