Řízení kvality (QM)

Řízení kvality (QM)

Modul QM obsahuje funkce, záznamy a přehledy vyplývající z požadavků souboru norem kvality (především ISO 9001), jako je prověření položek na vstupu i výstupu procesů, kontroly během procesů, evidenci a rozklíčování neshod, řízení preventivních a nápravných opatření a další.

Řízení a evidence těchto dokumentů je přehlednou součástí prokazování kvality produktů, poskytovaných služeb a všech probíhajících procesů firmy.

Funkce a vlastnosti

 • hodnocení dodavatelů
 • podpora pro řízení dodavatelů
 • vstupní kontrola
 • mezioperační kontrola
 • výstupní kontrola
 • reklamační řízení (k dodavatelům/od zákazníků)
 • parametry efektivity a účinnosti procesů (vnější a vnitřní PPM, dodávková disciplína, …)
 • diagnostika a způsobilost procesů
 • analýzy a přehledy
 • řízení nápravných a preventivních opatření
 • řízení neshod
 • tvorba akčních plánů a jejich kontrola
Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.