Doprava

Doprava

Modul Doprava je určen pro dopravní společnosti a firmy, které potřebují sledovat její dopravu a rovněž provádět fakturaci dopravy. Modul zahrnuje evidenci vozidel, čerpání PHM, evidenci jízd a přehledy o výkonech vozidel a pořizování ostatních nákladů na vozidla. Propojení s Účetnictvím myGEM® umožňuje snadné pořízení a zaúčtování dokladů. Se submodulem Sklady lze evidovat vlastní zásoby pro provoz (náhradní díly, PHM, atp.).

Funkce a vlastnosti

  • evidence vozidel
  • evidence a pořizování jednotlivých jízd
  • tisk dokladů – faktur, přehledů výkonů vozidel
  • pořizování a evidence k jednotlivým vozidlům
  • fakturace – jednotlivě i hromadně
  • nastavení mýtného k obcím/partnerům
  • import mýtného ze systému Kapsch
  • sledování doby strávené jízdou
  • evidence vlastních skladů

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.