CRM

CRM

Modul CRM shromažďuje veškeré informace o stávajících a potenciálních zákaznících – odběratelích i dodavatelích, přehledně na jednom místě IS. Umožňuje tak komplexní řízení vztahu se zákazníky s podporou vnitřního reportingu. Díky srozumitelnému přehledu o aktuálním stavu kontaktu se zákazníkem, je snadné plánovat nová jednání a schůzky. Záloha, správa, evidence a jednoduché dohledání dat a dokumentace jsou podkladem pro vyhodnocení a vytipování budoucích příležitostí.

Při plnění obchodních smluv, výrobních zakázek a kontrole dodání je přehled a pořádek.

Funkce a vlastnosti

  • sledování potenciálních zákazníků (odběratelů i dodavatelů)
  • sledování milníků v procesu poptávko-nabídkového řízení, od poptávky ke smlouvě
  • identifikace potenciálních příležitostí
  • identifikace segmentů trhu a skupin výrobků
  • sledování aktivit obchodníků
  • systém upomínek a plánování aktivit (jednání, ...)
  • identifikace a svázání veškeré dokumentace ke konkrétnímu partnerovi a obchodní příležitosti (zápisy z jednání, nabídky, korespondence, ...)

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.