Controlling a BI

Controlling a BI

Plánování a controlling (PaC)

Modul Plánování financí slouží k vyhodnocení možností a rezerv financí firmy a zhodnocení dostupných zdrojů na maximum. Vyhodnocuje krátkodobé a dlouhodobé odchylky od plánů, umožňuje porovnání úplné kalkulace se skutečností, rozlišení nákladů na variabilní a fixní, tvorbu krycího příspěvku pro jednotlivé výrobky (skupiny výrobků) případně i segmenty.

Funkce a vlastnosti

 • finanční plánování – porovnání plánovaných a skutečných stavů nákladových a výnosových účtů
 • analýza cash flow
 • výhled finančních toků do budoucnosti s predikcí
 • úplné ekonomické vyhodnocení zakázek podle ekonomických objektů
 • analýza výkonnosti podle tržních i účetních hledisek
 • výpočet uživatelsky definovaných ekonomických ukazatelů

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Business Intelligence (BI)

Modul Business Intelligence je určen pro potřeby výkonného managementu. Analytické a vykazovací nástroje využívají firemních dat k analýze již proběhlých jevů a k predikcím budoucího vývoje. Modul BI podporuje plánování, rozhodování a řízení společnosti. Technologie Silverlight umožňuje prezentovat data ve formě webových stránek, takto vzniklé reporty jsou dostupné téměř odkudkoli. Samozřejmostí je automatické generování a zasílání reportů.

Funkce a vlastnosti

 • Přehled o stavu firmy – globální podhled zahrnující základní souhrnné ukazatele (náklady, výnosy, hodnota skladu, stav financí, ...) s možností nastavení upozornění na překročení hodnot
 • Sledování podle různých kritérií v čase:
  • obratů prodeje
  • obratů nákupu
  • hodnoty skladu
  • výroby
  • hospodaření středisek
  • finančních toků

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Mezinárodní účetní standardy a konsolidace (MUS)

V modulu jsou připraveny a presentovány výsledky podle mezinárodních účetních standardů IFRS. Umožňuje provést konsolidaci více účetních jednotek podle určených pravidel. Řešení vychází z požadavků EU, platné legislativy a požadavků na konsolidaci.
Ve zpracovávaných datech je uloženo mnoho užitečných informací z procesní a ekonomické části. Jakékoli další pohledy, analýzy, prezentace, vývoje ukazatelů v čase si mohou uživatelé zpracovat v rámci řešení Datového skladu.