ASD

Aktivní správa dokumentace (ASD)

Modul ASD umožňuje práci s veškerými datovými soubory, jejich archivaci, správu, distribuci, schvalování i skartaci. Každý dokument je opatřen čárovým kódem. Tento jednoznačný identifikátor poskytuje řádnou evidenci a správu elektronické i papírové dokumentace (směrnice, normy, výkresy, rozhodnutí, přijaté faktury, ostatní dokumenty).
Elektronickou distribuci dokumentů a jejich schvalování kompetentními uživateli zajišťuje submodul Workflow.

Je možné společně sdílet různé dokumenty, zadávat a kontrolovat úkoly (workflow).

Funkce a vlastnosti

  • sledování příjmu a výdeje dokumentace
  • vytvoření struktury dokumentů
  • sledování změn a revizí dokumentace
  • schvalování dokumentace
  • plánování skartace

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.