Spolupráce

Spolupráce s českými univerzitami

FLKŘ.UTB

Spolupráce probíhá od založení Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ( FLKŘ.UTB ) a má několik forem.

V prvé řadě se jedná o zajištění cvičení v předmětu Procesní řízení. Pro rozšíření znalostí studentů je na softwaru myGEM® připravena virtuální obchodní a výrobní společnost. Studenti si osvojují základní návyky v oblasti zpracování konkrétní objednávky od obchodu, TPV, nákupu, plánování, výroby až po dodání zákazníkovi. Pro výuku jsou zpracovány instrukce tak, aby byl student schopen samostatně zpracovat celý obchodní případ.

Další aktivitou je ukázka konkrétních softwarových řešení v oblasti procesního řízení a jejich prezentace na konferencích věnovaných podnikové logistice. Jako příklad uvádíme aplikace konceptu syncromrp, pokročilé integrace se zákazníkem nebo další možnosti
v oblastech mobilních technologií.
Součástí spolupráce je také vedení bakalářských či diplomových prací souvisejících s výše uvedeným oborem. Smyslem spolupráce je přiblížit studenům běžné problémy, které jsou řešeny v podnicích, a tak doplnit teoretické studium o praktické zkušenosti. Dále nabízíme studentům možnost realizace diplomové práce na zvolené oborové téma.

Spolupráce s IBM

Společnost GEMCO, s.r.o. je schválený dodavatel pro oblasti:

  • management procesů, realizaci projektů ve výrobních a obchodních firmách,
  • posouzení efektivity již realizovaných softwarových řešení , identifikace slabých míst a návrhy dalšího postupu,
  • tvorby zadání a konzultace při výběrových řízeních,
  • řešení rozhraní aplikačního softwaru a realizace požadavků souboru norem ISO 9001, ISO 14001, popřípadě dalších požadavků včetně speciálních metod a nástrojů,
  • organizace workshopů pro zlepšování procesů,
  • a řada dalších aktivit ...

Naše produkty spolupracují s významnými aplikacemi dodávanými společností IBM, jedná se především o CAD systémy CATIA
a SmarTeam, které jsou integrovány do komplexních ERP řešení.

Navázání spolupráce

Máte zájem o navázání externí spolupráce s našimi specialisty v oblasti konzultace, obchodu, analýzy, vývoje na míru nebo hledáte partnera projektu? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: pelkova@gemco.cz.