Podpora a servis

Zákaznická podpora a servis

Pro dodávaná softwarová řešení poskytuje naše společnost kvalifikovaný servis pro trvalý provoz 24/7 systémů u zákazníka. Podporu provádí specialisté na jednotlivé moduly a průběhy konkrétních zakázek, které jsou zpracovány v procesních listech jako výsledek implementace nebo dalšího rozvoje řešení. Pokud je potřeba provádět hlubší analýzy, jsou tyto úlohy předány specialistům, kteří řeší konkrétní problém na úrovni záznamu přímo na zákaznických datech.

V rámci servisu řešíme také aktualizaci softwaru u zákazníka, rozvoj specifické funkcionality podle nově vzniklých procesních požadavků, změny v údajové základně a řadu dalších potřebných úloh.

Péče je věnována pravidelné údržbě a nastavení databáze. Informační systém se vyznačuje minimální náročností na systémové prostředky a to díky zvládnutí Oracle database Performance Tuning a implementaci Oracle Best Practices. U rozsáhlých projektů je tato kontrola - profylaxe prováděna pravidelně s využitím specializovaných nástrojů pro monitorování.

Na kvalitu našeho řešení dohlížíme i jeho každodenním užíváním.

Příkladem může být modul CRM, který slouží ke komunikaci s našimi klienty a ke sledování kompletního průběhu jednotlivých požadavků. Takto jsme schopni plně porozumět zákaznickým specifikům.

Dodávky systému myGEM

Naše společnost uvádí své softwarové produkty na trh v ČR a SR. Kvalita výrobků je kryta systémem jakosti, záznamy podle ČSN EN ISO 9001:2009 a zprávami nezávislých auditorských organizací, které jsou prováděny v pravidelných intervalech. Naše společnost odpovídá za přímé dodávky ke konečnému zákazníkovi a námi provedené softwarové práce.

Partneři a konzultanti se účastní projekční přípravy, tvorby zadání, koordinace, implementace a předání díla zákazníkovi, příp. další podpory.