Zvláštní režim jednoho správního místa

MOSS - Mini One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa
(MOSS - Mini One Stop Shop)

U informačního systému myGEM je zapracován požadovaný režim jednoho správního místa.