Strojové učení

Strojové učení

myGEM pracuje s řadou analýz, které dávají velmi užitečné výsledky z fungování procesů a jejich poruch. Uvedený princip je uplatněn například v řízení kvality – neshody, reklamace, prediktivní údržba. Nové nástroje jsou základem pro management znalostí a jejich následné využití pro radikální snížení chyb v procesech.