Predikce zdrojů pro výrobní firmu

Predikce zdrojů pro výrobní firmu

Na základě výhledových plánů myGEM připraví podrobné predikce zdrojů na konkrétní výrobky a časové období. Predikce umožňuje také simulovat například nedostatek pracovníků či výpadek klíčového zařízení a tím zlepšovat plány reakce a zajistit kontinuitu provozu.