Napojení vah

Napojení vah

Nedílnou součástí výrobního procesu ve většině firem je i průběžné vážení či vážení vyrobených produktů.

Tuto kontrolu zajišťuje napojení vah na informační systém myGEM, kdy systém sám kontroluje naváženou hodnotu vůči předepsané a upozorní uživatele v případě nesrovnalostí. Napojení vah je možné např. na aplikaci Evidence práce, která tak umožní mimo jiné i evidenci měřených hodnot z vah přímo ve výrobě, na aplikaci Balení atd.

Váhy lze napojit buď přímo ke konkrétním výrobním linkám, strojům či pouze k PC. Záleží na typu váhy, technických možnostech zařízení a přání zákazníka.