Bezpapírová výroba

Bezpapírová výroba

Jedná se o efektivní využití mobilních zařízení např. tabletů ve výrobě a razantní snížení papírové dokumentace. Na zařízení jsou dostupné potřebné dokumenty a funkce myGEM pro jednotlivé role, příklad: vedoucí výroby, mistr, dělník, kontrolor, skladník, pracovník expedice, podle role jsou sestaveny jednoduché aplikace.

Velkou výhodou je, že platné dokumenty jsou on-line dostupné a důležité záznamy, například uvolnění operace, uvolnění výstupní kontroly, začátek či konec práce, jsou on-line zapisovány.

Využití uvedeného principu vede k úsporám času a lepší adaptaci na změny. Pro uživatele jsou aplikace vyvinuty co nejjednodušším způsobem, který umožňuje prakticky okamžitě jejich používání.

Při řešení jsou použity progresivní přístupy, jako např. QR kódy, speciální zařízení pro podpisy, to vše napomáhá minimalizovat papírovou dokumentaci.

Trezor = dokumentace k výrobku na jednom místě

V běžné praxi se stává, že dokumenty jsou tvořeny ve více systémech. Jako příklad lze uvést PLM ke grafickým editorům CATIA, SolidWORKS. Aby výroba pracovala se správnými daty, vyvinuli jsme jednoduchou komunikaci mezi různými externími editory a modulem TPV. Každá součástka má kromě kusovníku, technologického postupu přiřazeny také ostatní důležité dokumenty a data. Jako příklad uvádíme CAD, NC data, instrukce pro montáž, kontrolu, protokoly pro měření, doložení funkční zkoušky.

Výrobek „putuje“ celým procesem realizace a má vždy k dispozici aktuální data, podle kterých probíhá výroba. Tento princip umožňuje vyrábět vysoce individualizované produkty za nízkou cenu.

Všechna dokumentace k výrobku je v elektronické podobě a dostupná kdekoliv a je plně změnována (platný stav, historie, obsah změn).

TPV je těsně spojeno s řízením dokumentů

Kusovník položky, operace

01_TPV_Kusovnik_polozky_operace.jpg

Přiložená dokumentace

02_TPV_Prilozena_dokumentace.jpg

Historie položky

03_TPV_Historie_polozky.jpg

Příklad zobrazení dokumentace u stroje

04_1_Zobrazeni_dokumentace_u_stroje.jpg

04_2_Zobrazeni_dokumentace_u_stroje.jpg

04_3_Zobrazeni_dokumentace_u_stroje.jpg

Výdej na zakázku/Evidence ML

Realizované výdeje jakýmkoli způsobem budou automaticky zobrazovány standardně ve Skladu – Výdejky.

01_Vdej_na_zakzkuEvidence_ML.JPG

Výdej expedice – příklad

Sejmutí čárového kódu výdejové dávky na expedici či výběr ze seznamu připravených dávek připravujeme expedici objednávek po jednotlivých příjemcích.

02_Vdej_expedice.JPG

Evidence ML – Zásobník práce

04_Evidence_ML_-_princip.JPG

Výroba – příklad nastavení Evidence výroby

03_Vyroba_-_nastaveni.jpg

Využití pracovní doby

05_Vyuziti_pracovni_doby.JPG

Podpisy

Podpisy jsou uloženy u příslušného dokladu a je možné je kdykoliv vytisknout.

05_Podpisy.JPG