Legislativa

Legislativa

Česká legislativa

Informační systém myGEM je vyvíjen podle "Českých účetních standardů" (a příslušné legislativy), které jsou harmonizovány prostřednictvím tzv. 6. direktivy a významně přiblíženy k evropským standardům IAS.

V rámci řešení standardů je systém široce parametrizován a je přizpůsobitelný pro řadu účetních případů a operací, přesahujících dříve používané postupy pro účtování.

Zaručena správnost dle aktuální legislativy
... controlling a reporting

Mezinárodní účetní standardy a konsolidace

Problematiku mezinárodních účetních standardů řeší samostatný modul MUS.

Údržba a audity

Naše softwarová řešení jsou trvale udržována a pravidelně ověřována auditorem. Dlouhodobá údržba je řešena formou poplatků.