GDPR

GDPR

Úspěšně zpracováváme požadavky GDPR do našeho řešení!


GDPR (General Data Protection Regulation) = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Toto nařízení vstoupí v účinnost 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

GDPR se týká všech firem, institucí, také jednotlivců a online služeb, které zacházejí či zpracovávají osobní údaje (zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů) a data uživatelů. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií.